28/07/2023 / Thiết kế
HADO Apartment

HADO CENTROSA

The White house

Design : 91Design

Partner : Tien LightArt , Hữu Quốc , Zero Furniture , Quí Jati.

Photo : Phú Đào

Area :120m2

Location : 200 đường 3/2, Quận 10, Sài Gòn.

-------------------

Được hình thành từ ý tưởng của gia chủ .Căn hộ gần như được thiết kế lại toàn bộ từ phần thô sơ nhất, nhằm đạt được hiệu quả không gian mong muốn.

Một không gian tràn ngập , đủ đầy, tinh tế từ bố cục cho đến chi tiết vật liệu là nền tảng suốt quá trình thai ngén của công trình.